o nas · kontakt · faq · info · forum · rss · zaloguj się

Regulamin serwisu www.JedziemyRazem.pl

§1 - definicje i pojęcia

1. Administrator - osoba lub zespół osób świadczących usługi dostępu do zasobów serwisu www.jedziemyrazem.pl na rzecz użytkowników serwisu

2. Użytkownik - osoba, która poprzez akceptację regulaminu nabywa praw do korzystania z usług oferowanych drogą elektroniczną przez serwis www.jedziemyrazem.pl

3. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez serwis www.jedziemyrazem.pl na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin

4. www.jedziemyrazem.pl - serwis internetowy występujący w sieci pod jednym z następujących adresów: www.jedziemyrazem.pl, www.jedziemy-razem.pl, carpooling.toox.pl, get2work.toox.pl

5. Konto użytkownika - dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika miejsce w serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on i edytuje dane osobowe, kontaktowe oraz informacje dotyczące tras w sposób okreslony w niniejszym Regulaminie

6. Login - unikalna nazwa Użytkownika podawana podczas procesu rejestracji zawierająca się w przedziale od 3 do 20 znaków: a-z, A-Z, 0-9, "_", "-"

7. Hasło - ciąg znaków znany jedynie Użytkownikowi mający na celu zabezpieczenie konta przed dostępem do niego osób trzecich

8. Trasa - zgłoszona przez zalogowanego Użytkownika trasa przejazdu z miasta A do miasta B w roli potencjalnego Kierowcy lub Pasażera

9. Kierowca - zarejestrowany Użytkownik, który zgłosił w serwisie Trasę przejazdu z miasta A do miasta B, na której będzie pełnił rolę Kierowcy

10. Pasażer - zarejestrowany Użytkownik, który zgłosił w serwisie Trasę przejazdu z miasta A do miasta B, na której będzie pełnił rolę Pasażera

11. Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora zawierający także załączniki ( o ile występują ) stanowiące integralną część dokumentu

§2 - postanowienia ogólne

1. Serwis www.jedziemyrazem.pl jest serwisem społecznościowym skupiającym Kierowców i Pasażerów oraz umożliwiającym swoim Użytkownikom odnalezienie partnera/partnerów do wspólnych dojazdów samochodem. Wspiera tym samym ideę carpoolingu, czyli wspólnego, ekonomicznego i ekologicznego podróżowania samochodem.

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki zarówno zalogowanych Użytkowników jak i tych, którzy używają serwisu www.jedziemyrazem.pl nie logując się uprzednio - korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Regulamin określa także prawa i obowiązki Administratora serwisu www.jedziemyrazem.pl.

3. Usługi dostarczane przez www.jedziemyrazem.pl są świadczone nieodpłatnie jednakże większość Usług jest dostępna tylko dla Użytkowników posiadających Konta użytkowników.

§3 - warunki techniczne

1. Nazwa serwisu, jego założenia koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. Niezbędnym do korzystania z serwisu www.jedziemyrazem.pl jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet, oraz programu służącego do przeglądania jego zasobów.

3. Serwis jest prowadzony przez Administratora, którego zadaniem jest dostarczenie Użytkownikom Usług określonych w Regulaminie oraz zapewnienie jak największej stabilności i integralności serwisu.

4. W przypadku wystąpienia niezależnych od Administratora problemów technicznych lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, możliwe jest czasowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie dostępu do serwisu. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia.

§4 - korzystanie z serwisu

1. Uczestnikami serwisu są Użytkownicy, którzy korzystając z serwisu akceptują postanowienia Regulaminu.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta użytkownika w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest aktywne od chwili kliknięcia we właściwy link aktywacyjny znajdujący się w e-mailu przesłanym na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie procesu rejestracji Konta użytkownika.

3. Użytkownik rejestrując nowe Konto użytkownika oświadcza, że podane w formularzu aktywacyjnym dane są prawdziwe.

4. Użytkownik rejestrując nowe Konto Użytkownika oświadcza, że:

 • zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, dla celów prawidłowego funkcjonowania serwisu
 • wyraża zgodę na otrzymywanie niezbędnych informacji przesyłanych przez Administratora

§5 - prawa i obowiązki użytkowników

1. Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich usług udostępnionych w serwisie www.jedziemyrazem.pl jednakże zakres usług dla Użytkownika zalogowanego jest znacznie szerszy niż dla Użytkownika anonimowego.

Użytkownik anonimowy ma prawo do przeglądania wszelkich materialów udostępnionych w serwisie. Ponadto ma prawo wyszukiwać Trasy przejazdu zgłoszone przez zarejestrowanych Użytkowników.

Użytkownik zalogowany ma prawo do:

 • edycji swoich danych osobowych i kontaktowych
 • wprowadzania nieograniczonej ilości tras przejazdu zarówno jako Pasażer jak i Kierowca
 • wysyłania wiadomości do innych Użytkowników serwisu
 • tworzenia nowych wątków i postów w dyskusjach na forum
 • zgłaszania uwag Administratorowi odnośnie działania i propozycji rozwoju serwisu

1. Użytkownik ma obowiązek stosować się do wszystkich postanowień Regulaminu.

§6 - dane osobowe i polityka prywatności

1. Użytkownik podczas procesu rejestracji jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane: login, imię, adres e-mail, województwo i gminę w której zamieszkuje. Dane te, poza loginem nie są udostępniane podmiotom trzecim ani innym Użytkownikom serwisu bez wyraźnej zgody Użytkownika.

2. W trakcie korzystania z serwisu Użytkownik może, ale nie musi wprowadzić do bazy danych dodatkowe dane osobowe i kontaktowe: nazwisko, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer gadu-gadu i identyfikator skype.

3. Wszystkie dane osobowe i kontaktowe zostaną udostęponione innemu Użytkownikowi serwisu tylko w przypadku wyrażenia zgody na w postaci:

 • akceptacji zapytania o trasę wysłanego przez innego Użytkownika
 • wysłania zapytania o trasę i otrzymaniu akceptacji
 • akceptacji zaproszenia do kontaktów wysłanego przez innego Użytkownika
 • wysłania zaproszenia do kontaktów i otrzymaniu akceptacji

§7 - odpowiedzialność

1. Prawa autorskie serwisu www.jedziemyrazem.pl są w pełni zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, dystrybucji i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób grafik, tekstów oraz kodów programu innych niż przeznaczone do celów reklamowych i promocyjnych. Ponadto zabrania się używania nazwy www.jedziemyrazem.pl w celach marketingowych, handlowych lub innych, które odbiegają od założeń administracyjnych bez stosownych uzgodnień z Administratorem.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w serwisie www.jedziemyrazem.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które uzna za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z przeznaczeniem serwisu bez konieczności informowania o takich działaniach Użytkownika.

3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu lub innych użytkowników. Blokada Konta zostanie zastosowana w przypadku, gdy:

 • Użytkownik narusza nagminnie postanowienia Regulaminu
 • Użytkownik umieszcza w serwisie treści powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne
 • Użytkownik prowadzi dziłania mające na celu naruszenie stabilności dzialania serwisu.

§8 - reklamacje

1. Jakiekolwiek niprawidłości i zakłócenia w działaniu serwisu powinny być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@jedziemyrazem.pl.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

§9 - postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem
www.jedziemyrazem.pl/wspolne_dojazdy/regulamin.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwisu www.jedziemyrazem.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu bez podawania przyczyny. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich opublikowania w serwisie.

4. Administrator zobowiązuje się do przekazania stosownej informacji o dokonanych zmianach w Regulaminie wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom przy pierwszym logowaniu po zmianie Regulaminu.

6. Serwis www.jedziemyrazem.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z serwisu w sposób sprzeczny z w/w regulaminem.

Informacje JedziemyRazem.pl

28.08.2009, JedziemyRazem.pl

JedziemyRazem.pl - wersja 1.2

Miło nam poinformować Państwa o uruchomieniu nowej wersji portalu JedziemyRazem.pl. Wersja ma numer 1.2 i zawiera wiele nowych funkcjonalności oraz zmian w porównanu z wersją poprzednią. Zmieniony został między innymi wygląd portalu, mechanizm wyszukiwania tras oraz mechanizm wysyłania wiadomości.

Pełna lista zmian oraz nowych funkcji dostępna jest pod adresem http://jedziemyrazem.pl/wersja12. W razie zauważenia jakichkolwiek błędów w działaniu portalu, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji na adres pomoc@jedziemyrazem.pl.

Życzymy przyjemnego i owocnego korzystania z nowego JedziemyRazem.pl

więcej >>

Ostatnio dodane trasy
Osiek - Starogard Gdański, dod. Gniewson But_details
Zielona Góra - Jasień, dod. Piter123 But_details
Toruń - Zakopane, dod. SecretsMind But_details
Kraków - Gdów, dod. KubaTwo But_details
Brzesko - Kraków, dod. kierowca123 But_details
Tczew - Gdańsk, dod. kawa_91 But_details
Częstochowa - Ruda Śląska, dod. Lysy-SC But_details
Kraków - Kraków, dod. Kiki157 But_details
Myszków - Częstochowa, dod. mkijas But_details
Opole - Warszawa, dod. hvay But_details
Bogaty Ojciec poleca
Madre-bogate

Mądre bogate dziecko

Pobudź inteligencję finansową swojego dziecka! Daj swojemu dziecku przewagę na starcie. Rozbudź w swoim dziecku zamiłowanie do nauki o tym, jak osiągnąć finansową wolność. Nietrudno wyobrazić sobie wyniki, jakie osiągnie, jeśli zacznie odpowiednio wcześnie!
więcej »